gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Moje dziecko ma Zespół Aspergera – szkolenie dla rodziców

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców i opiekunów dzieci, które mają diagnozę Zespołu Aspergera. Czy czasem trudno jest ci zrozumieć, dlaczego twoje dziecko zachowuje się w określony sposób? Nie wiesz, jak do niego dotrzeć, żeby usłyszało, co mówisz? Jak mu pomóc w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami? Jak tłumaczyć sytuacje społeczne? Masz dylemat, co robić w sytuacjach, kiedy przeżywa silne emocje – złość, lęk, smutek? Jak pomóc mu zapanować nad emocjami?

Dzieci ze spektrum autyzmu mają trudności w regulacji emocji – wybuchy złości mogą być silniejsze niż u rówieśników, dziecku trudniej nad nimi zapanować.

Po pierwsze – zrozum Zespół Aspergera.

Pierwsza część szkolenia skupia się na tym, jak działa umysł osoby z Zespołem Aspergera. Dlaczego w niektórych sytuacjach robi coś pozornie niezrozumiałego? Dlaczego reaguje w sposób, który nam wydaje się nieadekwatny? Bardzo ważne jest to, żebyś wiedział, w jaki sposób funkcjonuje twoje dziecko. Wtedy będzie ci łatwiej wybrać sposób, w jaki się z nim porozumieć.

Po drugie – działaj.

W drugiej części szkolenia skupimy się na konkretnych narzędziach, które pomogą ci w codzienności, w takich sferach jak:

  • skuteczna komunikacja (jak mówić, żeby dziecko zrozumiało o co nam chodzi?)
  • radzenie sobie z emocjami ( własnymi i dziecka),
  • współpraca z dzieckiem (jak budować relację rodzic- dziecko),
  • budowanie relacji rówieśniczych (jak wspierać dziecko w nawiązywaniu kontaktów.).

Szkolenie jest prowadzone online na platformie zoom.
Czas trwania szkolenia: 1,5 godziny
Koszt udziału: 120 zł
Jeśli udział w szkoleniu bierze dwoje rodziców – koszt wynosi 90 zł/osoba.
Termin: szkolenie organizujemy cyklicznie, w razie zainteresowania prosimy o kontakt: