gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Moje dziecko ma Zespół Aspergera – szkolenie online dla rodziców – sobota 25.05.2024r.

Czy chcesz lepiej rozumieć swoje dziecko i wiedzieć, co robić w trudnych sytuacjach?

Czy czasem trudno ci zrozumieć, dlaczego twoje dziecko zachowuje się w określony sposób?

Martwisz się, że nie będzie miało przyjaciół? Nie wiesz, co robić, kiedy po raz kolejny fiksuje się na swoim ulubionym temacie i mówi o tym samym mimo, że rówieśnicy są już wyraźnie znudzeni..? Masz wrażenie, że nie rozumie niektórych sytuacji społecznych?

Czy chcesz wiedzieć, jak do niego mówić, żeby cię słyszało i reagowało, a także co robić w sytuacjach, w których chce robić rzeczy w schematyczny sposób, mimo, że nie przynosi on rozwiązania problemu?

Czy chcesz wiedzieć, jak pomóc mu radzić sobie z silnymi emocjami, w taki sposób, żeby w waszym domu było mniej kłótni i nerwów?

A może twoje dziecko dopiero dostało diagnozę Zespołu Aspergera i zastanawiasz się, jak mu pomóc w codziennych trudnościach?

 

Zespół Aspergera to zaburzenie neurorozwojowe, co oznacza, że mózg twojego dziecka będzie się rozwijał w określony sposób. Pewne obszary (np. relacje społeczne, umiejętności komunikacyjne) będą dla niego trudniejsze i będą wymagały wsparcia w rozwoju. Dzieci ze spektrum autyzmu mogą mieć większe trudności w regulacji emocji – wybuchy złości mogą być silniejsze niż u rówieśników, dziecku trudniej nad nimi zapanować. Do tego mogą dochodzić zaburzenia integracji sensorycznej (np. nadwrażliwość słuchowa, dotykowa...)To większe wyzwanie dla rodzica. Dlatego skupimy się na tym, co możesz zrobić w sytuacjach, kiedy twoje dziecko przeżywa silne emocje - jak uczyć je panowania nad emocjami, a także, co możesz zrobić, żeby takich sytuacji było mniej. Omówimy, jak reagować na zachowania agresywne lub autoagresywne. Ważne, żeby w wychowaniu stosować sprawdzone metody, dopasowane do dziecka mającego spektrum autyzmu.

Szkolenie dla rodziców dziecka z Zespołem Aspergera to warsztat dla rodziców, którzy chcą wiedzieć, co robić i jak reagować m.in. w sytuacjach, w których dziecko: denerwuje się, kiedy coś dzieje się nie po jego myśli, często robi rzeczy w ten sam schematyczny sposób, ma trudności z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji  z rówieśnikami, najchętniej rozmawiałoby tylko o tym, co jest dla niego interesujące. Dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, jak działa mózg dziecka z Zespołem Aspergera, a także poznać skuteczne strategie wychowawcze

Program warsztatów zawiera odpowiedzi na najczęstsze problemy, z jakimi spotykałam się w gabinecie. Od 2008r. pracuję z dziećmi i młodzieżą mającymi diagnozę Zespołu Aspergera, spektrum autyzmu, ADHD, ADD oraz z ich rodzicami. Wiem, z jakimi trudnościami zmagają się dzieci z Zespołem Aspergera i ich rodziny w codziennym życiu. Wiem, że wymaga to wysiłku i szukania niestandardowych strategii wychowawczych, dopasowanych do potrzeb dziecka i jego rodziny. Od 2008r. nieustannie się szkolę, żeby szukać metod, które działają i przynoszą rezultat.

Jestem psycholożką, psychoterapeutką poznawczo - behawioralną. Zdałam państwowy egzamin specjalizacyjny, dzięki czemu jestem certyfikowaną psychoterapeutką dzieci i młodzieży. Pracuję pod regularną superwizją i cały czas podnoszę swoje kwalifikacje, żeby móc pomagać jeszcze skuteczniej. Współpracuję ze szkołami, żeby razem z rodzicami i nauczycielami tworzyć środowisko wpierające dziecko

 

 

Plan szkolenia:

Część pierwsza – zrozum Zespół Aspergera.

Pierwsza część szkolenia skupia się na tym, jak działa umysł osoby z Zespołem Aspergera. Dlaczego w niektórych sytuacjach twoje dziecko robi coś pozornie niezrozumiałego? Dlaczego reaguje w sposób, który nam wydaje się nieadekwatny do sytuacji? Bardzo ważne jest to, żebyś wiedział, w jaki sposób twoje dziecko myśli i postrzega świat. Wtedy będzie ci łatwiej wybrać sposób, w jaki się z nim porozumieć i jak reagować w tzw. "trudnych sytuacjach" - jakimi są np. wybuchy złości czy trudności społeczne. Na szkoleniu omówimy konkretne strategie, które pozwolą ci pomóc dziecku w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Poruszymy temat tego, co robić, kiedy twoje dziecko fiksuje się na swoim ulubionym temacie. Kiedy my, dorośli, nie rozumiemy specyfiki działania umysłu dziecka - nasze sztandarowe reakcje mogą nie przynosić oczekiwanych skutków.

 

Część druga – działaj.

W drugiej części szkolenia skupimy się na konkretnych narzędziach, które pomogą ci w codzienności, w takich sferach jak:

  • skuteczna komunikacja (jak mówić, żeby dziecko zrozumiało o co nam chodzi i z nami współpracowało),
  • radzenie sobie z emocjami ( jak uczyć dzieci radzenia sobie z silnymi emocjami, jak reagować, kiedy dziecko się złości),
  • inteligencja emocjonalna (jak uczyć dziecko rozpoznawania tego, co czuje i adekwatnej reakcji na emocje innych osób),
  • współpraca z dzieckiem (jak budować relację rodzic- dziecko),
  • fiksacje (co robić, kiedy się pojawiają),
  • budowanie relacji rówieśniczych (jak wspierać dziecko w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych).

Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci, które mają diagnozę Zespołu Aspergera.

Szkolenie jest prowadzone online na platformie Teams.
Czas trwania szkolenia: 5 godzin zegarowych: 10.00-15.15 ( w trakcie 15 minutowa przerwa).
Koszt udziału: 450 zł ( drugi rodzic/opiekun dziecka - gratis).

 

 

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, skontaktuj się z nami!

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby osób.