gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Co to jest teoria umysłu? Czym jest deficyt teorii umysłu?

Co to jest teoria umysłu?

Teoria umysłu jest to zdolność do wnioskowania o stanach umysłu innych osób (ich myślach, intencjach, przekonaniach, pragnieniach) oraz umiejętność wykorzystania tych informacji do:

 • interpretacji ich słów,
 • rozumienia zachowania,
 • przewidywania tego, co zrobią.

Po co nam teoria umysłu?

Umiejętność czytania umysłu jest ogromnie ważna w prawidłowym odczytaniu komunikatów od innych osób (ironii,
sarkazmu, metafor).Wpływa na rozwój empatii , gdyż umiejętność czytania umysłu umożliwia dziecku wnioskowanie na temat tego, jak ktoś może interpretować dane wydarzenie i jak może się czuć. Trzylatek może rozumieć stan emocjonalny drugiej osoby jako wynik zewnętrznych oddziaływań sytuacyjnych, natomiast około 4-6 roku życia dzieci zaczynają rozumieć, że przekonania i myśli mogą wpływać na emocje (np. jeśli kolega myśli, że dostanie od mamy wymarzoną zabawkę, jest szczęśliwy, a kiedy myśli, że jej nie otrzyma, staje się smutny – bez względu na to, co w rzeczywistości dostanie.)
Dzięki dobrze rozwiniętej teorii umysłu dziecko będzie w stanie rozpoznać intencje rówieśników (np. sytuacje, w której ktoś chce je nabrać, oszukać).

Kiedy rozwija się teoria umysłu?

Badania pokazują, że w wieku 3 -4 lat dzieci mają już rozwiniętą teorię umysłu. Przed osiągnięciem tego wieku, dziecko przyjmuje, że inni myślą i czują tak, jak ono, wierzą w to samo, w co wierzy dziecko. Zakłada, że opinie innych są tożsame z jego opiniami. Postrzega świat jako odnoszący się do własnego Ja.

Deficyty teorii umysłu

Deficyty w rozwoju teorii umysłu mają wpływ na społeczne i komunikacyjne funkcjonowanie w codziennym życiu, co może przejawiać się:

 • mniejszą wrażliwością na uczucia innych ludzi,
 • mniejszą zdolnością do uwzględniania tego, co widzą inni ludzie,
 • trudnościami w kształtowaniu przyjaźni w wyniku nieumiejętności odczytywana  intencji i adekwatnego reagowania na nie,
 • obniżoną zdolnością do odczytywania poziomu zainteresowania słuchaczy swoją wypowiedzią,
 • mniejszą zdolnością do odkrywania zamierzonego przez mówcę znaczenia,
 • trudnością z przewidywaniem tego, co inni mogą pomyśleć o danym zachowaniu,
 • obniżoną zdolnością do zrozumienia nieporozumienia w relacjach społecznych,
 • obniżoną umiejętnością oszukiwania lub rozumienia oszustwa,
 • zmniejszoną zdolnością do rozumienia powodów działania innych ludzi,
 • zmniejszoną zdolnością do rozumienia „niepisanych reguł” i konwencji.

Czy można się nauczyć „czytania umysłu”?

Ostatnie badania wykazały, że dzieci ze spektrum autyzmu mogą nauczyć się rozumieć fałszywe przekonania, a także odróżniać pozory od rzeczywistości. Specjalnie poprowadzony trening  może nauczyć alternatywnych sposobów czytania umysłu, dlatego może okazać się skuteczną metodą pomocy.

Artykuły powiązane: