gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Moje dziecko ma diagnozę Zespołu Aspergera/ autyzmu wysoko funkcjonującego – jaką terapię wybrać?

Jaką terapię wybrać?

Wielu rodziców pyta nas, jaką terapię wybrać dla swojego dziecka. Psychiatra wspomina, że dziecko powinno być w terapii – ale którą terapię wybrać? Co zrobić, kiedy wyszliście od psychiatry z diagnozą: Zespół Aspergera lub autyzm wysokofunkcjonujacy?

Pamiętaj, że rodzaje terapii dobiera się w zależności od potrzeb i poziomu funkcjonowania dziecka. U dziecka w spektrum autyzmu występują trudności:

 • w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych,
 • w komunikacji,
 • w rozwoju teorii umysłu i centralnej koherencji.

W terapii dziecka ze spektrum autyzmu mamy dwa cele:

 • stymulowanie rozwoju dziecka – nauka umiejętności (relacje społeczne, rozpoznawanie emocji, odczytywanie mowy ciała, rozwijanie teorii umysłu, podtrzymywanie wspólnego pola uwagi,).
 • praca z rodzicami – żebyście Państwo, jako najważniejsze osoby w życiu dziecka, rozumieli, na czym polega funkcjonowanie umysłu dziecka z Zespołem Aspergera i wiedzieli, jak można dostosować otoczenie dziecka w taki sposób, żeby mu pomóc.

Terapia dla dziecka z Zespołem Aspergera:

 • TUS – Trening Umiejętności Społecznych – ze względu na to, że dziecko ma trudności w budowaniu relacji społecznych, takie jak: rozumienie kontekstu sytuacyjnego, mowy ciała, rozumieniu reguł i norm,
 • terapia psychologiczna – nastawiona na naukę rozpoznawania emocji, ćwiczenie teorii umysłu, centralnej koherencji, pomoc w regulacji emocji – bardzo ważna jest utaj współpraca z rodzicami!
 • terapia logopedyczna nastawiona na komunikacyjna formę mowy – uwaga, tutaj nacisk postawiony jest na komunikację (czyli, wybierając logopedę, warto pytać, czy ma doświadczenie w pracy nad komunikacyjną formą mowy.)

Warsztaty dla rodziców:

 • Warsztaty dla rodziców – dotyczą rozumienia tego, jak działa umysł dziecka z Zespołem Aspergera. Dlaczego czasami zachowuje się w niezrozumiały sposób? Dlaczego trudno do niego dotrzeć? Ważne, żeby opiekunowie dziecka rozumieli przyczyny jego trudności i wiedzieli, w jaki sposób mogą działać w codzienności, żeby lepiej się komunikować i umożliwić dziecku rozwój w sferach, z którymi ma trudności.
 • Spotkania z psychologiem, który prowadzi dziecko – u osób ze spektrum autyzmu widoczne są problemy z generalizacją nowych umiejętności – to, że dziecko nauczy się nowych umiejętności na terapii nie oznacza, że od razu przeniesie je w życie. Nowe umiejętności wymagają wielu powtórzeń w różnych miejscach! Dlatego ważne jest, żebyście wiedzieli, nad czym terapeuta pracuje na zajęciach z dzieckiem – żeby nowe umiejętności przenosić w wasze codzienne życie.

Dodatkowe terapie:

 • jeśli dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej – terapia SI (integracja sensoryczna),
 • w sytuacji problemów edukacyjnych ważne jest badanie poziomu rozwoju poznawczego dziecka (testy psychologiczne badające pamięć, koncentrację, przetwarzanie słuchowe, przetwarzanie wzrokowe) – jeśli dziecko ma trudności w tej sferze pomocna będzie terapia pedagogiczna.

Więcej:

Moje dziecko ma Zespół Aspergera – szkolenie dla rodziców

Moje dziecko ma ADHD – szkolenie dla rodziców

Trening umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu

Jak wygląda Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?