gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Moje dziecko ma ADHD – warsztaty online dla rodziców – 18.11-16.12.2023r. (soboty)

Czy chcesz poprawić relacje ze swoim dzieckiem i lepiej je rozumieć?

Czy chcesz wiedzieć, jak do niego mówić, żeby cię słyszało i reagowało?

Czy chcesz, żeby w waszym domu było mniej kłótni i nerwów?

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się pomyśleć...

„On nas nie słucha”,

„Ona mnie lekceważy”,

„Odrabianie lekcji trwa godzinami”,

„Ciągle musimy z nim walczyć, żeby cokolwiek zrobił”,

„Tyle razy się umawialiśmy a ona znowu zapomina”,

„On ciągle się wścieka – nie mam już siły”?

 

Jeśli tak, zapraszam na warsztaty przygotowane specjalnie dla rodziców dzieci z ADHD.

Program warsztatów zawiera odpowiedzi na najczęstsze problemy, z jakimi spotykałam się w gabinecie. Od 2008r. pracuję z dziećmi i młodzieżą z diagnozą ADHD, ADD, Zespołu Aspergera i z ich rodzicami. Wiem, z jakimi trudnościami zmagają się dzieci z ADHD/ADD  i ich rodzice w codziennym życiu. Wiem, że wymaga to wysiłku i szukania niestandardowych metod. Współpracuję ze szkołami, żeby razem z rodzicami i nauczycielami tworzyć środowisko wpierające dziecko.

Jestem psycholożką, psychoterapeutką poznawczo - behawioralną. Zdałam państwowy egzamin specjalizacyjny, dzięki czemu jestem certyfikowaną psychoterapeutką dzieci i młodzieży. Pracuję pod regularną superwizją i cały czas podnoszę swoje kwalifikacje, żeby móc pomagać jeszcze skuteczniej.

 

Dzięki warsztatom lepiej zrozumiesz swoje dziecko, a wtedy łatwiej będzie Ci reagować na jego zachowania. Będziesz wiedział, co robić w tzw „trudnych sytuacjach” – jakimi są wybuchy złości, problemy z koncentracją uwagi, impulsywne i nieprzewidywalne reakcje.

Omówimy techniki, jakie możesz wdrożyć w waszym codziennym życiu, żeby pomóc dziecku w skupieniu uwagi.

Kurs ma wymiar praktyczny – będziemy omawiać przekłady „z życia wzięte” i działanie konkretnych, sprawdzonych metod. Dostaniesz narzędzia, które możesz od razu po warsztacie wdrożyć w życie.

 

Program warsztatów:

SPOTKANIE I - Jak działa mózg dziecka z ADHD? - 18.11.2023r. (g. 11.30-13.30)

Warsztaty są skonstruowane w myśl zasady - najpierw zrozum, później – działaj.

Pierwsze spotkanie skupione jest wokół objawów ADHD i zrozumienia, dlaczego twoje dziecko zachowuje się w określony sposób. Dlaczego nie słucha? Dlaczego musisz powtarzać mu polecenia po kilka razy, a ono i tak nie pamięta, co miało zrobić? Dlaczego świetnie się koncentruje na zabawie i graniu na komputerze, a odrabianie lekcji to walka?

Dopiero po zrozumieniu specyfiki funkcjonowania mózgu dziecka z ADHD przechodzimy do budowania strategii reagowania na jego zachowania i tego, co my, dorośli, możemy robić w tzw. „trudnych sytuacjach”.

Jak mówić, żeby dziecko usłyszało to, co mówimy?

Jak reagować na impulsywne zachowania?

Co robić, kiedy ciągle się kręci?

 

SPOTKANIE II - Co zrobić, żeby moje dziecko się lepiej koncentrowało? - 25.11.2023r. (g. 11.30-13.30)

Drugie spotkani szczegółowo tłumaczy to, jak działa problem z koncentracją uwagi.

Dlaczego twoje dziecko potrafi skupić się na oglądaniu bajek i zabawie, a nie potrafi na lekcjach? Odpowiemy na często zadawane pytania - czy jest leniwe? Czy lubi robić tylko to, co przyjemne?

Po zrozumieniu mechanizmów działania deficytu uwagi skupimy się na tym, co zrobić, żeby dziecko lepiej się koncentrowało.

Jak ułatwić sobie i dziecku odrabianie lekcji i nie tracić tyle czasu na siedzenie przy biurku i walkę? Co zrobić, żeby zapamiętywało to, co do niego mówimy? Jak ułatwić sobie odrabianie lekcji i skrócić czas siedzenia przy biurku?

Jak zorganizować codzienność?

Kiedy warto zastosować leki?

 

SPOTKANIE III - Wybuchy złości – czyli co robić, żeby nauczyć dziecko radzenia sobie z emocjami? - 02.12.2023r. (g. 11.30-13.30)

Dzieci z ADHD częściej reagują impulsywnie na niepowodzenia, zakazy. Często pojawia się silna złość, której dziecko nie potrafi opanować.

Jak możemy reagować my, dorośli, żeby wybuchów złości było mniej? Co robić, kiedy dziecko się złości? Jak je nauczyć panowania nad emocjami?

 

SPOTKANIE IV - Samoocena – co robić żeby dziecko miało zdrowe poczucie własnej wartości? - 09.12.2023r. (g. 11.30-13.30)

Osoby z ADHD są w grupie ryzyka rozwoju depresji, zaburzeń lękowych, uzależnień. Dlaczego tak jest? Prawdopodobnie dlatego, że o wiele częściej doświadczają niepowodzeń edukacyjnych (ich wyniki szkolne są poniżej możliwości), krytyki („znowu zapomniałeś…”, „jesteś leniwy”) czy trudności w relacjach rówieśniczych (chociażby przez swoją impulsywność). Często już w wieku szkolnym zaczynają o sobie mówić: „jestem głupi”, „jestem gorszy”, „jestem beznadziejny.”

W tej części warsztatów omówimy to, od czego zależy samoocena, jak się kształtuje w toku życia i co robić, żeby wspierać dziecko w rozwoju zdrowego poczucia własnej wartości.

 

Warsztaty są prowadzone online na platformie zoom.
Czas trwania każdego spotkania: 2 godziny zegarowe
Koszt udziału w 4 spotkaniach ( razem 8 godzin szkoleniowych) : 600 zł/osoba. Drugi rodzic/opiekun dziecka - gratis.

Zastrzegamy możliwość zmiany terminu warsztatów w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników.