gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Jak wygląda terapia dziecka z ADHD?

Terapia dziecka z ADHD

Tak jak w przypadku innych zaburzeń neurorozwojowych, ważne jest, żeby pomoc była dostosowana do potrzeb dziecka i jego rodziny. Pomoc powinna być wielokierunkowa i uwzględniać to, że objawy nadruchliwości będą się zmieniać w ciągu życia.

Terapię dziecka stanowią trzy filary:

  • Praca z rodzicami,
  • Współpraca ze szkołą,
  • Terapia dziecka – jeśli jest potrzebna, ewentualna farmakoterapia.

Praca z rodzicami

Bardzo ważne jest, żeby rodzice/opiekunowie rozumieli, jak działa mózg dziecka z nadpobudliwością i jak reagować na objawy ADHD. Dlatego jako pierwsze oddziaływanie zalecane są:

Trudności w szkole

Rodzice często mówią nam o trudnościach w szkole. Dziecko z ADHD będzie bardziej ruchliwe niż rówieśnicy – może mieć problemy z usiedzeniem w ławce, prawdopodobnie będzie kręcić się, wiercić, chodzić po klasie… Będzie reagować impulsywnie na słowa kolegów, pytania nauczyciela. Prawdopodobnie trudno będzie mu się skupić w klasie szkolnej, gdzie jest tyle ciekawych bodźców… Może mieć problemy kończeniem zadań, ze skupieniem się na słowach nauczyciela. Dlatego tak ważne jest, żeby nauczyciele wiedzieli, czym jest ADHD i znali techniki, jakie mogą stosować na terenie szkoły – dziecko nie może być karane za objawy ADHD! Nie zapanuje nad nadmierną ruchliwością czy impulsywnością. Dlatego ważne jest, żeby dorośli w otoczeniu dziecka mieli wiedzę, która pozwoli im rozpoznać objawy ADHD i reagować adekwatnie do potrzeb dziecka.

Terapia dziecka

Czasami dziecko potrzebuje wsparcia. Zwykle jest to w sytuacji, w której na skutek wielu niepowodzeń i krytyki obniża się samoocena (dziecko zaczyna mówić o sobie np.: „jestem głupi/a”, „jestem beznadziejny/a”. Zdarza się, że dziecko ma trudności w relacjach rówieśniczych – często reaguje impulsywnie, mogą pojawić się konflikty rówieśnicze.

Wtedy najskuteczniejszymi oddziaływaniami są: