gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Jak wygląda Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?

Trening Umiejętności Społecznych jest jednym z podstawowych oddziaływań terapeutycznych. Coraz częściej jest zalecany dzieciom mającym trudności w relacjach społecznych. Dzisiejsza tempo i styl życia mają wpływ na to, że możliwości nauki umiejętności społecznych są ograniczone. Gry komputerowe, tablety, telefony, świat wirtualny coraz częściej zastępują spotkania w realnym życiu. Następuje dysharmonia w rozwoju dziecka – umiejętności intelektualne znacznie wyprzedzają rozwój emocjonalno – społeczny. Dla wielu dzieci zajęcia TUS są okazją do rozwoju umiejętności społecznych.

Jak dołączyć do grupy?

Przed dołączeniem do grupy odbywa się 1,5 godzinna konsultacja, w trakcie której terapeuta określa, jaki rodzaj działań terapeutycznych będzie najlepszy dla dziecka (terapia grupowa czy indywidualna). Konsultacja podzielona jest na trzy części: wywiad z rodzicami, rozmowa z dzieckiem, podsumowania i zaplanowanie terapii.

Aktualnie prowadzimy nabór do grup TUS w roku szkolnym 2023/2024. Zajęcia odbywają się w gabinecie przy ul. Ryżowej 45a lok. 102. Zapisy pod numerem telefonu: 883-142-188 lub mail: gabinetintegratio@gmail.com.

Jak wygląd Trening Umiejętności Społecznych?

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych odbywają się raz w tygodniu. Głównym celem zajęć jest nauka współpracy z rówieśnikami. Początek zajęć skupia się wokół rozmowy o emocjach – dzieci nabywają zdolności rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji, łączenia ich z sytuacjami, jakie spotykały je w ciągu tygodnia, swobodnego wyrażania siebie na forum grupy. Poznają podstawowe emocje, ich natężenie, sposoby rozładowania. Następna część zajęć skupia się wokół głównego tematu, którym może być: reagowanie na prowokacje, rozładowywanie złości, rozwiązywanie konfliktów, przyłączanie się do działań innych, kompromis, współpraca, odmawianie, proszenie o pomoc, rozpoczynanie rozmowy, aktywne słuchanie, zadawanie pytań, radzenie sobie z emocjami, empatia. Ostatnia część zajęć polega na ćwiczeniu nowych umiejętności w praktyce – dzieci ćwiczą umiejętność współpracy przy wykonywaniu zaproponowanych działań.

Raz w miesiącu odbywa się indywidualne spotkanie z rodzicami, mające na celu omówienie aktualnych trudności dziecka, sposobów i możliwości pracy na terenie domu i szkoły oraz podsumowanie postępów.

Sprawdź dla kogo jest Trening umiejętności społecznych.

Artykuły powiązane: