gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Czym jest zaburzenie koncentracji uwagi ADD?

Co to jest zaburzenie koncentracji uwagi ADD?

ADD (attention deficit disorder) jest to skrót oznaczający zaburzenie koncentracji uwagi bez nadpobudliwości psychoruchowej. Uważane jest za odmianę ADHD. Jest to najrzadziej diagnozowany typ ADHD, ponieważ w przeciwieństwie do pozostałych typów (ADHD z przewagą nadruchliwości i impulsywności oraz ADHD z przewagą objawów mieszanych), trudniej jest dostrzec u dziecka/nastolatka objawy (poza problemami z nauką).

Czy moje dziecko ma ADD?

Dzieci dotknięte ADD charakteryzuje:

  • niezdolność utrzymania uwagi na jednym zadaniu z powodu zamyślania się lub rozpoczynania kolejnych zadań,
  • odkładanie rozpoczynania zadań,
  • trudność w słuchaniu długich wypowiedzi,
  • problemy ze skupieniem się na tym, co mówi rozmówca,
  • zapominanie treści, które przed chwilą usłyszały,
  • gubienie zabawek i innych przedmiotów,
  • zapominanie, gdzie zostawiły swoje rzeczy,
  • spóźnianie się.

Samoocena dzieci z zaburzeniem koncentracji uwagi ADD

Dzieci dotknięte ADD reguły cierpią na niską samoocenę i otrzymują dużo niezasłużonej krytyki. Od rodziców dzieci z ADD słyszymy najczęściej komentarze typu:

„Za nic w świecie nie potrafię go/jej przekonać, żeby usiedział/usiedziała 30 minut przy lekcjach, a przy grze komputerowej to ślęczy godzinami!”

Takie myślenie jest rezultatem tego, że my, jako opiekunowie, nie widzimy pełnego obrazu funkcjonowania dziecka z ADD – choć potrafi ono grać wiele godzin w grę online, to często osiąga w niej dużo gorsze wyniki, niż rówieśnicy. ADD pogarsza zdolność koncentracji na wielu czynnościach wykonywanych w ciągu dnia – ale uwaga!! – na czynnościach przyjemnych dziecko będzie mogło skupić się lepiej, niż na tych, które wymagają większego wysiłku i są dla niego nudne lub nieprzyjemne! Co oznacza, że przy graniu w grę, układaniu ulubionych klocków dziecko będzie w stanie się skupić bardziej, niż przy odrabianiu lekcji. Często doprowadza to otoczenie do wyciągania błędnych wniosków dotyczących tego, że dziecko jest leniwe albo niezmotywowane do nauki.

Przyczyny ADD – neurobiologia

Charakterystyczną cechą mózgu ludzi z ADD jest deficyt noradrenaliny i/lub dopaminy oraz niedokrwienie kory skroniowej (widziane jako charakterystyczne zabarwienie mózgu na niebiesko przy wykonywaniu badania SPECT(Monofotonowa Tomografia Emisyjna).Innym parametrem medycznym charakterystycznym dla pacjentów z ADD jest niski wolnych katecholamin w moczu.

Dowiedz się więcej:

Jak leczyć zaburzenia koncentracji uwagi ADD?

Szkolenie dla rodziców dzieci z zaburzeniem koncentracji uwagi ADD