gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Trening umiejętności społecznych- dla kogo?

Co to jest TUS (Trening Umiejętności Społecznych)?

Wielu rodziców zadaje nam pytanie, co robi się na zajęciach TUS – i dlaczego ich dziecko miałoby potrzebować takich zajęć?
Najczęściej psycholog lub lekarz stawiający diagnozę sugeruje rodzicom, że taka forma terapii jest dla dziecka wskazana, szczególnie w przypadku dzieci mających trudności w kontaktach z rówieśnikami. Czasami nauczyciele ze szkoły lub przedszkola zwracają uwagę na to, że dziecko ma problemy w relacjach społecznych i potrzebuje wsparcia w tym zakresie.
Przyczyną trudności może być m. in. Zespół Aspergera, ADHD, agresja, brak umiejętności radzenia sobie w kontaktach rówieśniczych, problem z panowaniem nad emocjami, nasilona nieśmiałość, zaburzenia lękowe.

Długotrwała izolacja od rówieśników również może być przyczyną większego stresu i trudności z odnalezieniem się w grupie.

Co jest celem treningu umiejętności społecznych (TUS)?

Celem zajęć TUS jest uczenie się umiejętności społecznych. Przykładowe umiejętności, jakich dziecko uczy się na zajęciach:

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji,
 • radzenie sobie ze złością, z lękiem,
 • radzenie sobie z porażką,
 • rozpoznawanie swoich słabych i mocnych stron,
 • wyrażanie własnych potrzeb,
 • wyrażanie swojego zdania na forum grupy,
 • rozpoczynanie i podtrzymywanie rozmowy,
 • radzenie sobie z prowokacją,
 • reagowanie na dokuczanie,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • stawianie granic,
 • odmawianie,
 • asertywność,
 • współpraca z rówieśnikami.

Dodatkowo dla każdego z uczestników opracowujemy cele indywidualne, w zależności od aktualnych problemów. W przypadku dzieci, które mają nasilony poziom lęku będzie to np. radzenie sobie z napięciem w kontakcie z rówieśnikami, w przypadku dzieci nieśmiałych – próba nawiązywania nowych kontaktów.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – jak się zapisać?

Zanim dziecko dołączy do grupy, zaprosimy Państwa na pierwsze spotkanie z terapeutą. Aktualnie prowadzimy nabór do grup w roku szkolnym 2023/2024. Zajęcia odbywają się w gabinecie przy ul. Ryżowej 45a lok. 102. Zapisy pod numerem telefonu: 883-142-188 lub mail: gabinetintegratio@gmail.com.

Konsultacja dzieli się na 3 części:

 • rozmowa z rodzicem – wywiad dotyczący wczesnego rozwoju i trudności dziecka,
 • rozmowa z dzieckiem,
 • podsumowanie.

Po konsultacji możemy określić, jaka forma terapii byłaby dla dziecka najlepsza – czy Trening
Umiejętności Społecznych, czy może terapia indywidualna lub rodzinna.