gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188

Terapia dzieci i młodzieży

W obszarze terapii dzieci i młodzieży prowadzę psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym, poszerzonym o techniki Terapii Schematu stosowane w terapii dzieci i młodzieży. Pomagam w następujących obszarach.
 

Terapia dzieci i młodzieży:

 • Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej - ADHD,
 • centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – CAPD,
 • FAS,
 • zaburzenia opozycyjno – buntownicze,
 • zaburzenia nastroju, depresja
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja)
 • zaburzenia lękowe – lęk separacyjny, fobie,
 • nieśmiałość,
 • trudności emocjonalno – społeczne,
 • trudności w grupie rówieśniczej,
 • trudności wychowawcze,
 • obniżona samoocena
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem, napięciem
 • wspieranie rozwoju poznawczego (procesy pamięci, koncentracji, percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej)
 • trening umiejętności społecznych (TUS). Więcej o treningu: Jak wygląda trening umiejętności społecznych (TUS)
 • trening umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Więcej o treningu: Trening umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu

Diagnoza:

 • diagnoza rozwoju funkcji poznawczych (intelekt, percepcja wzrokowa, słuchowa, pamięć wzrokowa, słuchowa, krótkotrwała, koncentracja uwagi, funkcje wykonawcze),
 • diagnoza dojrzałości szkolnej,
 • ogólna ocena rozwojowa,