gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188

Terapia dorosłych

Prowadzę  psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym, poszerzonym o techniki Terapii Schematu.

Psychoterapia jest formą profesjonalnej pomocy psychologicznej skoncentrowanej na rozwiązywaniu określonych problemów i rozwijaniu własnych zasobów emocjonalnych, poznawczych i społecznych.

Zakres wsparcia psychologicznego:

 • zaburzenia lękowe (napady paniki, lęk społeczny, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne, lęk o zdrowie, fobie – lęk przed pająkami, krwią, zwierzętami itp.)
 • zespół stresu pourazowego – PTSD (w oparciu o metodę przedłużonej ekspozycji wg Edny Foa)
  Więcej o PTSD tutaj: Jakie są przyczyny zespołu stresu pourazowego (PTSD) ?
 • zaburzenia nastroju (depresja, choroba dwubiegunowa)
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja)
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenie psychosomatyczne
 • trudności interpersonalne
 • kryzysy życiowe
 • obniżona samoocena
 • radzenie sobie ze stresem, napięciem