gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Gabinet psychologiczny- Artykuły
Czym jest zaburzenie koncentracji uwagi ADD?
28 kwietnia 2022

Co to jest zaburzenie koncentracji uwagi ADD? ADD (attention deficit disorder) jest to skrót oznaczający zaburzenie koncentracji uwagi bez nadpobudliwości psychoruchowej. Uważane jest za odmianę ADHD. Jest to najrzadziej diagnozowany typ ADHD, ponieważ w przeciwieństwie do pozostałych typów (ADHD z przewagą nadruchliwości i impulsywności oraz ADHD z przewagą objawów mieszanych), trudniej jest dostrzec u dziecka/nastolatka […]