gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Gabinet psychologiczny- Artykuły
Trening umiejętności społecznych- dla kogo?
3 maja 2022

Co to jest TUS (Trening Umiejętności Społecznych)? Wielu rodziców zadaje nam pytanie, co robi się na zajęciach TUS – i dlaczego ich dziecko miałoby potrzebować takich zajęć? Najczęściej psycholog lub lekarz stawiający diagnozę sugeruje rodzicom, że taka forma terapii jest dla dziecka wskazana, szczególnie w przypadku dzieci mających trudności w kontaktach z rówieśnikami. Czasami nauczyciele […]

Zapraszamy na trening umiejętności społecznych w grupach, dla dzieci z diagnozą Zespołu Aspergera, całościowych zaburzeń rozwoju. W trakcie zajęć grupowych nacisk postawiony jest na pracę nad głównymi sferami problemowymi, z jakimi borykają się osoby ze spektrum autyzmu:  umiejętności społeczne, teoria umysłu, centralna koherencja, problemy z generalizacją nowych umiejętności. Ważne jest, by dzieci mogły pracować i […]

Jak wygląda Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?
22 kwietnia 2018

Trening Umiejętności Społecznych jest jednym z podstawowych oddziaływań terapeutycznych. Coraz częściej jest zalecany dzieciom mającym trudności w relacjach społecznych. Dzisiejsza tempo i styl życia mają wpływ na to, że możliwości nauki umiejętności społecznych są ograniczone. Gry komputerowe, tablety, telefony, świat wirtualny coraz częściej zastępują spotkania w realnym życiu. Następuje dysharmonia w rozwoju dziecka – umiejętności […]

Centralna koherencja- co to? Centralna koherencja jest to funkcja umysłu, która pomaga nam złożyć wszystkie elementy danej sytuacji w jedną całość. Mamy naturalną potrzebę łączenia szczegółów w całość, a później analizowanie ich w odniesieniu do kontekstu. Dzięki temu możemy uporządkować napływające do nas informacje, a także operować kategoriami. Funkcja ta jest niezwykle ważna przy ustalaniu […]