gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Gabinet psychologiczny- Artykuły

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące rozwijania teorii umysłu u dziecka z Zespołem Aspergera lub wysokofunkcjonującym autyzmem. Jedną z trudności, jakie mają dzieci będące w spektrum autyzmu, jest wnioskowanie o stanach i intencjach innych osób. Dlatego tak często zachowują się nieadekwatnie w sytuacjach społecznych. Dają się nabrać, można je łatwo oszukać, nie rozumieją, jak może być […]

Jak ćwiczyć teorię umysłu?
28 kwietnia 2022

Co to jest teoria umysłu? To termin używany w psychologi do określenia jednej ze zdolności ludzkiego umysłu. Dzięki niej możliwe jest wnioskowania o stanie umysłu innych osób na podstawie ich wyglądu (gesty, mimika) i zachowań. Umiejętność ta objawia się: opisywaniem i rozumieniem uczuć innych ludzi, zrozumieniem tego że różni ludzie mają różne upodobania, możliwością obserwowania […]

Co to jest teoria umysłu? Teoria umysłu jest to zdolność do wnioskowania o stanach umysłu innych osób (ich myślach, intencjach, przekonaniach, pragnieniach) oraz umiejętność wykorzystania tych informacji do: interpretacji ich słów, rozumienia zachowania, przewidywania tego, co zrobią. Jak przejawia się brak teorii umysłu? Osoby będące w spektrum autyzmu mają trudności z „czytaniem umysłu” innych osób. […]