gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Gabinet psychologiczny- Artykuły
Jak wygląda Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?
22 kwietnia 2018

Trening Umiejętności Społecznych jest jednym z podstawowych oddziaływań terapeutycznych. Coraz częściej jest zalecany dzieciom mającym trudności w relacjach społecznych. Dzisiejsza tempo i styl życia mają wpływ na to, że możliwości nauki umiejętności społecznych są ograniczone. Gry komputerowe, tablety, telefony, świat wirtualny coraz częściej zastępują spotkania w realnym życiu. Następuje dysharmonia w rozwoju dziecka – umiejętności […]

Co to jest teoria umysłu? Teoria umysłu jest to zdolność do wnioskowania o stanach umysłu innych osób (ich myślach, intencjach, przekonaniach, pragnieniach) oraz umiejętność wykorzystania tych informacji do: interpretacji ich słów, rozumienia zachowania, przewidywania tego, co zrobią. Jak przejawia się brak teorii umysłu? Osoby będące w spektrum autyzmu mają trudności z „czytaniem umysłu” innych osób. […]