gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Gabinet psychologiczny- Artykuły

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące rozwijania teorii umysłu u dziecka w wieku szkolnym i przedszkolnym. Szkolenie podzielone jest na dwie części – krótką część teoretyczną i dłuższą część dotyczącą praktyki – konkretnych zabaw i ćwiczeń dzięki którym będziesz wiedział, co robić, żeby ćwiczyć teorię umysłu. Nasze szkolenia organizowane są w myśl zasady: najpierw wiedza, później […]

Jak ćwiczyć teorię umysłu?
28 kwietnia 2022

Co to jest teoria umysłu? To termin używany w psychologi do określenia jednej ze zdolności ludzkiego umysłu. Dzięki niej możliwe jest wnioskowania o stanie umysłu innych osób na podstawie ich wyglądu (gesty, mimika) i zachowań. Umiejętność ta objawia się: opisywaniem i rozumieniem uczuć innych ludzi, zrozumieniem tego że różni ludzie mają różne upodobania, możliwością obserwowania […]

Co to jest teoria umysłu? Teoria umysłu jest to zdolność do wnioskowania o stanach umysłu innych osób (ich myślach, intencjach, przekonaniach, pragnieniach) oraz umiejętność wykorzystania tych informacji do: interpretacji ich słów, rozumienia zachowania, przewidywania tego, co zrobią. Po co nam teoria umysłu? Umiejętność czytania umysłu jest ogromnie ważna w prawidłowym odczytaniu komunikatów od innych osób […]