gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Gabinet psychologiczny- Artykuły

Co to jest teoria umysłu? Teoria umysłu jest to zdolność do wnioskowania o stanach umysłu innych osób (ich myślach, intencjach, przekonaniach, pragnieniach) oraz umiejętność wykorzystania tych informacji do: interpretacji ich słów, rozumienia zachowania, przewidywania tego, co zrobią. Jak przejawia się brak teorii umysłu? Osoby będące w spektrum autyzmu mają trudności z „czytaniem umysłu” innych osób. […]