gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Gabinet psychologiczny- Artykuły

Po pierwsze –  zdobądź wiedzę o problemach z koncentracją uwagi W przypadku dziecka z problemami z koncentracją uwagi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym kluczowe jest działanie rodziców. Dlaczego? Dziecko w tym wieku rozwojowym nie jest w stanie zarządzać swoją koncentracją. To, że powiemy mu, co ma robić, a dziecko nam obieca, że będzie się skupiało […]

Czym jest zaburzenie koncentracji uwagi ADD?
28 kwietnia 2022

Co to jest zaburzenie koncentracji uwagi ADD? ADD (attention deficit disorder) jest to skrót oznaczający zaburzenie koncentracji uwagi bez nadpobudliwości psychoruchowej. Uważane jest za odmianę ADHD. Jest to najrzadziej diagnozowany typ ADHD, ponieważ w przeciwieństwie do pozostałych typów (ADHD z przewagą nadruchliwości i impulsywności oraz ADHD z przewagą objawów mieszanych), trudniej jest dostrzec u dziecka/nastolatka […]