gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

Większość rodziców zastanawia się nad tym, co wpływa na samoocenę ich dziecka. Chcemy, żeby nasze dzieci miały poczucie własnej wartości, były pewne siebie, potrafiły odmówić, kiedy ktoś namawia je do czegoś, czego nie chcą zrobić.

Czym jest samoocena?

Samoocena często definiowana jest jako:

 • sposób myślenie na swój temat,
 • wiedza na swój temat i akceptacja siebie,
 • umiejętność adekwatnej oceny swojej sytuacji i swoich możliwości,
 • uznanie swojej wartości i ważności.

Co wpływa na poczucie wartości dziecka?

Największy wpływ na samoocenę mają rodzice i opiekunowie.

To, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa i poczucie własnej wartości u twojego dziecka, to m.in.:

 • miłość i akceptacja (tego, jakie dziecko jest – bez względu na to, czy ma problemy, czy nie),
 • komunikaty, jakie słyszy na swój temat (uwaga na komunikaty „Bardzo ładnie narysowałeś, ale gdybyś jeszcze nie wychodził za linię”…)
 • wspieranie dziecka w trudnych sytuacjach,
 • pokazywanie mu swoim zachowaniem, jak reagować i radzić sobie z niepowodzeniami (jeśli nam, dorosłym, trudno jest pogodzić się z porażką – nie oczekujmy, że dziecko będzie robiło to lepiej, niż my…)
 • pomaganie dziecku w budowaniu adekwatnego obrazu siebie, poprzez prawdziwe informacje zwrotne na temat jego zachowania, tego, co robi dobrze, tego, jakie konsekwencje niosą za sobą jego wybory,
 • wspieranie w trudnych sytuacjach (uwaga na wyręczanie dziecka w sytuacjach, w których nam wydaje się, że sobie nie poradzi i reagujemy szybciej niż dziecko…),
 • to, jak rodzic traktuje siebie i innych, jakie ma przekonania na własny temat i na temat świata.

Na samoocenę dziecka wpływają również relacje rówieśnicze i relacja z dorosłymi wokół niego (nauczyciele, bliska rodzina).
Jeśli zauważasz, że twoje dziecko ma niska samoocenę, często mówi o sobie negatywne rzeczy (np. „jestem głupi” , „jestem gorszy”, „jestem beznadziejny”, zapraszamy na warsztat dotyczący poczucia własnej wartości. 

Więcej artykułów:

Co zrobić, jeśli moje dziecko ma problemy z koncentracją uwagi?  leczenie ADD

Czym jest zaburzenie koncentracji uwagi ADD?

Depresja u dzieci i nastolatków-  jak ją rozpoznać?