gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188

O mnie

 Anna jagoda Jeżewska psycholog, terapeuta SI
Jagoda Jeżewska, psycholog

Nazywam się Anna Jagoda Jeżewska. Jestem psychologiem, terapeutką integracji sensorycznej, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo – behawioralną (certyfikat nr 710) i EMDR, psychoterapeutką dzieci i młodzieży (zdałam państwowy egzamin specjalizacyjny w Centrum Egzaminów Medycznych).

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, specjalizacja: psychologia zdrowia i kliniczna. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Ukończyłam kurs Dialogu Motywującego (Motivational Interviewing).

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z Centrum Neurorehabilitacji im. Zofii
i Józefa Dziurkowskich, Centrum Terapii Poznawczej i Schematu InterEgo, w Niepublicznej Poradni Psychologicznej, w Centrum Rozwoju Asan, a także współpracując z Polskim Ośrodkiem Edukacji Montessori i warszawskimi szkołami.

Współtworzę Centrum Psychoterapii ForMe w którym wraz z innymi psychoterapeutami prowadzimy psychoterapię i konsultacje psychologiczne online.
Aktualnie pracuję online – prowadzę psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych a także konsultacje rodzicielskie oraz szkolenia. Przyjmuję także stacjonarnie w gabinecie w Warszawie.

Zakres wsparcia

Od 2008r. pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzę diagnozę i psychoterapię, a także treningi umiejętności społecznych (TUS).

Równolegle prowadzę szkolenia dla nauczycieli i rodziców, dotyczące Zespołu Aspergera, ADHD, ADD, zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży.

Pracuję z osobami dorosłymi, doświadczającymi trudności w obszarze relacji interpersonalnych, obniżonej samooceny, kryzysów życiowych, a także z osobami doświadczającymi lęku (napady paniki, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, fobia społeczna), depresji, zaburzeń nastroju, PTSD, cPTSD. Pracuję z dorosłymi z ADHD i z Zespołem Aspergera.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD, FAS, afazją, zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, obniżoną samooceną. Wspieram dzieci, które doświadczają trudności emocjonalnych, silnego stresu, przeżywają trudności w grupie rówieśniczej. W swojej pracy zawsze współpracuję z rodzicami, by wspólnie odkryć najlepszą drogę do wspierania rozwoju dziecka.

Psychoterapie prowadzę pod stałą superwizją dr Magdaleny Skotnickiej.

Kursy i szkolenia

• 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Centrum CBT EDU),
• I i II część szkolenia EMDR ( Fundacja Vitamelius),
• Terapia schematów (ISST, Małgorzata Bielak),
• Terapia schematów dzieci i młodzieży – I i II moduł (ISST, Christof Loose),
• Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży (Centrum CBT EDU),
• The Infant Care – Index – w trakcie (Rebecca Carr – Hopkins, ISWM, UK),
• Współczesna teoria przywiązania w praktyce psychoterapeutycznej. Model DMM – Dynamic-Maturational Model (Fundacja na Szlaku),
• Kurs ACT – Rozmowy terapeutyczne budujące akceptację i zaangażowanie, Niezbędnik terapeuty ACT – konceptualizacja przypadku w terapii ACT, planowanie interwencji, przebieg terapii (Sabina Sadecka),
• FAST COVID – ACT (Hubert Czupała),
• Dialog motywujący w szkole (Fundacja Psycho – Edukacja),
• Metodologia pracy z pacjentem z pogranicza. Paradygmat poznawczo – behawioralny (Wojciech Stefaniak – Inter Ego),
• Regulacja Emocji w terapii. Jak radzić sobie ze schematami emocjonalnymi? (Robert Leahy, AMIE),
• Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN (Fonetika),
• Liczne kursy dotyczące pracy z dziećmi i z młodzieżą, m. in:
Autyzm – całościowe spojrzenie na istotę zaburzania w ujęciu teoretycznym i praktycznym,
Autyzm – klasyfikacja, diagnoza, terapia, rokowania,
Podstawy diagnozy i terapii Zespołu Aspergera,
Autoagresja u dzieci i młodzieży,
Dziecko z zaburzeniami zachowania,
Zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży,
Depresja dzieci i młodzieży,
Terapia indywidualna i grupowa dziecka z rozbitego związku.