gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188

O mnie

 Anna jagoda Jeżewska psycholog, terapeuta SI
Jagoda Jeżewska, psycholog

Nazywam się Anna Jagoda Jeżewska. Jestem psychologiem, terapeutą integracji sensorycznej, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym (certyfikat nr 710), psychoterapeutą dziecii młodzieży (zdałam państwowy egzamin specjalizacyjny w Centrum Egzaminów Medycznych).

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, specjalizacja: psychologia zdrowia i kliniczna. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyłam kurs Dialogu Motywującego (Motivational Interviewing).

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z Centrum Neurorehabilitacji im. Zofii
i Józefa Dziurkowskich, Centrum Terapii Poznawczej i Schematu InterEgo, w Niepublicznej Poradni Psychologicznej, w Centrum Rozwoju Asan, a także współpracując z Polskim Ośrodkiem Edukacji Montessori i warszawskimi szkołami.

Zakres wsparcia

Prowadzę szkolenia dla nauczycieli i rodziców, dotyczące Zespołu Aspergera, ADHD, ADD, zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży. Od kilkunastu lat prowadzę diagnozę i psychoterapię dzieci, młodzieży
i dorosłych, a także treningi umiejętności społecznych (TUS).

Pracuję z osobami dorosłymi, doświadczającymi trudności w obszarze relacji interpersonalnych, obniżonej samooceny, kryzysów życiowych, a także z osobami doświadczającymi lęku, depresji, zaburzeń nastroju, PTSD.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD, FAS, zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi, zaburzeniami lękowymi, obniżoną samooceną. Wspieram dzieci, które doświadczają trudności emocjonalnych, silnego stresu, przeżywają trudności w grupie rówieśniczej. W swojej pracy zawsze współpracuję z rodzicami, by wspólnie odkryć najlepszą drogę do wspierania rozwoju dziecka.

Psychoterapie prowadzę pod stałą superwizją dr Magdaleny Skotnickiej.