gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Depresja u dzieci i nastolatków – jak ją rozpoznać?

Po okresie pandemii obserwujemy narastającą ilość zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży. Po długim czasie izolacji, nasilonego stresu, wielu uczniów nie wróciło do szkół w dobrej kondycji. Być może sam zadajesz sobie pytanie: czy moje dziecko ma depresje?

Jakie zachowania mogą świadczyć o depresji u dziecka?

 • smutek,
 • rezygnacja lub ograniczenie zainteresowań, które wcześniej sprawiały przyjemność,
 • spowolnienie psychoruchowe lub pobudzenie,
 • drażliwość,
 • podniesiony poziom napięcia, lęku, niepokoju,
 • nagłe wybuchy złości, częste pretensje,
 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • spadek lub wzrost apetytu,
 • spadek energii,
 • problemy ze snem – utrzymujące się trudności z zasypianiem, wczesne wybudzanie się rano (np. godzinę lub dwie przed pobudką),
 • obniżone poczucie własnej wartości,
 • nadmierne poczucie winy,
 • poczucie braku nadziei, braku sensu życia,
 • poczucie bezradności,
 • nadmierna męczliwość,
 • powracające myśli o samobójstwie, o śmierci.

UWAGA!
U wielu dzieci cierpiących na depresję głównym nastrojem nie jest smutek lecz drażliwość. U nastolatków może dominować poczucie bezradności, braku nadziei, poczucie winy. Młodsze dzieci, które nie potrafią jeszcze komunikować o swoich emocjach, częściej mogą się skarżyć na niepokój, nieokreślony lęk, bóle somatyczne różnych części ciała, np. głowy, brzucha, nóg.

Depresja a płeć

W dzieciństwie tyle samo dziewcząt jak i chłopców choruje na depresję. W okresie dojrzewania zwiększa się ilość zachorowań na depresję, choruje dwa razy więcej dziewcząt, niż chłopców.

Leczenie depresji

Dobór leczenia powinien uwzględniać indywidualną sytuację dziecka i jego rodziny – u niektórych dzieci będzie to psychoterapia indywidualna, u niektórych – terapia rodzinna. W zależności od nasilenia objawów lekarz może zdecydować o włączeniu farmakoterapii.

Rodzicu, pamiętaj!

Depresja nie jest złym zachowaniem!
Depresja nie jest chwilowym gorszym samopoczuciem, niechęcią do działania!

Depresja jest chorobą, często trwającą wiele lat, która wymaga leczenia!
Depresja może zagrażać życiu!
Jeśli podejrzewasz u swojego dziecka depresję lub twoje dziecko ma diagnozę depresji – pomocne może
być szkolenie dla rodziców .