gabinetintegratio@gmail.com tel. 883-142-188
Gabinet psychologiczny- Artykuły

Szkolenie dla rodziców dotyczące problemów z koncentracją u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Szkolenie podzielone jest na dwie części – krótka część teoretyczna i dłuższa część dotycząca praktyki – konkretnych metod, dzięki którym możesz pomóc dziecku w skupieniu się na lekcjach, zadaniach. Nasze szkolenia organizowane są w myśl zasady: najpierw wiedza, później działanie. Dlatego […]

Po pierwsze –  zdobądź wiedzę o problemach z koncentracją uwagi W przypadku dziecka z problemami z koncentracją uwagi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym kluczowe jest działanie rodziców. Dlaczego? Dziecko w tym wieku rozwojowym nie jest w stanie zarządzać swoją koncentracją. To, że powiemy mu, co ma robić, a dziecko nam obieca, że będzie się skupiało […]

Czym jest zaburzenie koncentracji uwagi ADD?
28 kwietnia 2022

Co to jest zaburzenie koncentracji uwagi ADD? ADD (attention deficit disorder) jest to skrót oznaczający zaburzenie koncentracji uwagi bez nadpobudliwości psychoruchowej. Uważane jest za odmianę ADHD. Jest to najrzadziej diagnozowany typ ADHD, ponieważ w przeciwieństwie do pozostałych typów (ADHD z przewagą nadruchliwości i impulsywności oraz ADHD z przewagą objawów mieszanych), trudniej jest dostrzec u dziecka/nastolatka […]

Jak ćwiczyć teorię umysłu?
28 kwietnia 2022

Co to jest teoria umysłu? To termin używany w psychologi do określenia jednej ze zdolności ludzkiego umysłu. Dzięki niej możliwe jest wnioskowania o stanie umysłu innych osób na podstawie ich wyglądu (gesty, mimika) i zachowań. Umiejętność ta objawia się: opisywaniem i rozumieniem uczuć innych ludzi, zrozumieniem tego że różni ludzie mają różne upodobania, możliwością obserwowania […]

Zapraszamy na trening umiejętności społecznych w grupach, dla dzieci z diagnozą Zespołu Aspergera, całościowych zaburzeń rozwoju. W trakcie zajęć grupowych nacisk postawiony jest na pracę nad głównymi sferami problemowymi, z jakimi borykają się osoby ze spektrum autyzmu:  umiejętności społeczne, teoria umysłu, centralna koherencja, problemy z generalizacją nowych umiejętności. Ważne jest, by dzieci mogły pracować i […]

Jak wygląda Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?
22 kwietnia 2018

Trening Umiejętności Społecznych jest jednym z podstawowych oddziaływań terapeutycznych. Coraz częściej jest zalecany dzieciom mającym trudności w relacjach społecznych. Dzisiejsza tempo i styl życia mają wpływ na to, że możliwości nauki umiejętności społecznych są ograniczone. Gry komputerowe, tablety, telefony, świat wirtualny coraz częściej zastępują spotkania w realnym życiu. Następuje dysharmonia w rozwoju dziecka – umiejętności […]

Co to jest teoria umysłu? Teoria umysłu jest to zdolność do wnioskowania o stanach umysłu innych osób (ich myślach, intencjach, przekonaniach, pragnieniach) oraz umiejętność wykorzystania tych informacji do: interpretacji ich słów, rozumienia zachowania, przewidywania tego, co zrobią. Jak przejawia się brak teorii umysłu? Osoby będące w spektrum autyzmu mają trudności z „czytaniem umysłu” innych osób. […]

Jakie są przyczyny zespołu stresu pourazowego (PTSD) ?
22 kwietnia 2018

Zaburzenie stresowe pourazowe (posttraumatic stress disorder, PTSD)  to zaburzenie lękowe, które może powstać na skutek przeżycia lub bycia świadkiem wydarzenia, z którym wiązało się rzeczywiste lub subiektywnie odczuwane zagrożenie życia lub fizycznej integralności. Osoba będąca w takiej sytuacji czuła silny strach, przerażenie, bezradność. Objawy stresu pourazowego często występują bezpośrednio po zdarzeniach traumatycznych , natomiast w […]

Lęki u dzieci. Jak sobie z nimi radzić?
22 kwietnia 2018

W pierwszych latach życia dzieci doświadczają wielu lęków. Część z nich jest racjonalna, część irracjonalna. Dorośli – co zrozumiałe – chcą chronić dziecko przed doznawaniem nieprzyjemnych uczuć. A gdyby tak zmienić perspektywę i pozwolić dziecku doświadczać lęku, jednocześnie towarzysząc mu w tym strachu? W takiej sytuacji dziecko, z pomocą dorosłego, może stawić czoła lękom, doświadczyć […]

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychologa?
16 kwietnia 2018

Wiele osób zastanawia się jak wygląda pierwsza wizyta u psychologa lub psychoterapeuty. Psychoterapia dorośli Pierwsza wizyta polega na zebraniu informacji dotyczących trudności, z którymi zgłaszasz się do psychoterapeuty. Terapeuta zapyta cię o to, co jest dla ciebie trudne, od kiedy problem występuje, jak często się pojawia. Być może dla lepszego zrozumienia twoich trudności konieczne będzie […]